[TE]Mukaido Shigeharu

posted on 30 Jul 2015 18:12 by azeitona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล : มุไคโด ชิเงฮารุ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ชั้นปี / อายุ : 1/ 15

ส่วนสูง / น้ำหนัก : 171 cm/ 61 kg

สีตา / สีผม : ม่วง/ ม่วงแดง

โรงเรียน : ฮาเนงาซากิ

นิสัย :

- ร่าเริง พลังงานล้นเหลือ

- เข้ากับผู้คนได้ง่าย

- รักเพื่อนฝูง นึกถึงคนอื่นก่อนตนเสมอ

- ซื่อ(บื้อ) โดนหลอกง่าย...

- ขยันขันแข็ง จริงจังเอาการเอางาน

ช่องทางการติดต่อ : 

EMS or Twitter : --จิ้ม--

__________________________________________________________

หนุ่มฮาเนะล่ะ! ชุดแอบลงสียากจังTongue out 

ไว้มาเล่นด้วยกันนะ!Embarassed

...ว่าแต่ซื่อบื้อภาษาปะกิตเขาเขียนว่าไงล่ะเนี่ย? Foot in mouth

Comment

Comment:

Tweet